POIŠČITE NAS NA FACEBOOKU                                             

SKRB ZA ZDRAVJE

 

Svetovna zdravstvena organizacija definira zdravje kot stanje popolnega fizičnega, mentalnega in socialnega ravnovesja in ne samo kot odsotnost težav in bolezni. Vključuje osebo kot celoto, splošno stanje telesa in duha, z vsemi komponentami, kot so fizične, čustvene, socialne, duhovne ter intelektualne, ki so med seboj v soodvisnosti.

 

Zdravje je dinamični pojav, ki se skozi človekovo življenje neprestano spreminja. Spreminja pa se tudi življenjski slog posameznika, v medsebojnem učinkovanju z njegovimi življenjskimi razmerami. Življenjski slog in življenjske razmere neposredno vplivajo na posameznikovo zdravje. Življenjski slog predstavljajo naša stališča, vrednote, predvsem pa naše ravnanje oziroma naše obnašanje. Nanaša se na prehrano, telesno aktivnost, socialno vedenje, obvladovanje težav, odzivanje na probleme, socialne odnose… Življenjske razmere pa so naše družbene, ekonomske, kulturne in druge okoliščine, ki vplivajo na človeka.

 

Širjenje informacij o zdravju podaja zdravstvena veda, ki zajema tudi aktivni proces učenja vsakega posameznika ob lastnih izkušnja ob odgovornosti za zdravje, kar pomeni prepoznavti dejavnike tveganja in jih obvladati. Kar z drugimi besedami pomeni  preprečiti nezdrav življenjski slog, ki ima lahko za posledico tudi kronične bolezni.

 

 

Informacije in naročila
     041/933 530  Marjetka
 031/511 079  Anej
  
Pišite nam na:

MAAJ CENTER Storitve za boljšo kakovost življenja d.o.o. © Vse pravice pridržane.